tisdag 18 juni 2013

Kalaharisången fortsätter!

Lasse Berg fortsätter sin resa genom människans historia och utveckling. Efter att forskarvärlden faktiskt numera är ense om att människans ursprung finns i Afrika och att vi alla är en och samma ras, faller ju många av SDs och andra tvivelaktiga teser! Underbart, tycker jag!

I denna bok redogörs bland annat för hur människan från Afrika spred sig över planeten, anpassade sig till rådande förhållanden och byggde sig en ny tillvaro. Men som man brukar säga, "ränderna går aldrig ur" och med det menas att än idag kan man uppvisa genetiska likheter mellan den moderna stadsmänniskan och en fattig bonde i Mali. Och det beror på att vi en gång härstammar från samma folk. Ganska spännande egentligen!

Det som skiljer oss är sjukdomar, vanor, religion, livsföring och normer till exempel. Dessa är mycket beroende på var vi lever och hur vår omgivning ser ut. Men förvånansvärt mycket delar vi människor, oavsett var vi bor eller hur vi lever. Och mycket av det, kan alltså härledas till vårt gemensamma arv.

Nu ser jag fram mot nästa del!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar